SATURNISME

Saturnisme, een ziekte die wordt veroorzaakt door loodvergiftiging, wordt sinds de jaren zestig algemeen
erkend als een probleem voor de volksgezondheid. Ten gevolge van verschillende milieubeschermende
maatregelen (zie: Etiologie), is de frequentie van saturnisme in de loop van de voorbije twee decennia
gelukkig gedaald. Niettemin hebben verschillende studies in Europa aangetoond dat kinderen en
bepaalde subgroepen van de bevolking nog altijd kwetsbaar blijven voor loodvergiftiging.

Toelaatbare grenswaarde voor het menselijk lichaam
Er bestaat een wetenschappelijke consensus om te zeggen dat er sprake is van vergiftiging bij een
loodgehalte van 100-150 μg per liter bloed (5). Bepaalde specialisten wijzen echter op het relatieve
karakter van deze referentieniveaus: de kennis evolueert namelijk en zeer recent werd aangetoond dat er
subklinische effecten zouden kunnen optreden bij een loodspiegel van 50 μg/l of zelfs minder. Bij
volwassen personen ouder dan 60 jaar en post-menopauzale vrouwen werden overigens symptomen
(zoals cognitieve tekorten, hoge bloeddruk en aantasting van de glomerulusfiltratie) beschreven bij een
zeer laag loodgehalte in het bloed. Dit zou kunnen wijzen op een grotere kwetsbaarheid voor deze
toxische stof naarmate de leeftijd en/of een cumulatief effect van langdurige blootstelling (1).
Een gestage verhoging van de loodspiegel bij een persoon zou de zorgverleners hoe dan ook moeten
alarmeren voordat de grenswaarde wordt bereikt, zodat vroegtijdig maatregelen kunnen worden getroffen
(zoals het opsporen en opheffen van de blootstellingsbronnen).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *